Regulamin

REGULAMIN ZAMAWIANIA ZDJĘĆ ONLINE

1. Właścicielem serwisu STUDIO SIKORA mieszczącego się pod adresem internetowym www.studiosikora.pl jest firma APP Agencja Pro Press, mieszcząca się w Dąbrówce ul. Olszynowa 11

2. Warunkiem dokonania zamówień jest wypełnienie przez Zamawiającego formularza rejestracji w celu założenia konta. Korzystanie z serwisu STUDIO SIKORA jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji zamówień.

3. Formy płatności:

  • GOTÓWKA - płatność za usługę następuje w chwili odbioru paczki - za pobraniem pocztowym.
  • PRZELEW - przedpłatę na konto: 51 1140 2004 0000 3902 3255 3982 (BRE Bank SA), dokładne dane do przelewu dostarczane są w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia przez obsługę serwisu. 
  • KUPON UPOMINKOWY - zakupionym w STUDIO SIKORA Kupony mają wartość 25, 50 i 100 zł. Płatność kuponem mozliwa jest tylko w przypadku osobistego odbioru zlecenia

4. Koszty dostawy pocztowej poprzedzonej przelewem bankowym: 11.00 zł - za przesyłkę priorytetową za pobraniem

5. Wraz z odbitkami otrzymują Państwo paragon ( lub fakturę VAT, ale niezbędne jest wypełnienie odpowiednich rubryk formularza rejestracyjnego)

6. Z tytułu gwarancji jakości usług odpowiedzialność APP Agencji Pro Press obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn wynikłych podczas realizacji zlecenia. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe podczas transportu oraz powstałe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, tj. błędnego wypełnienia formularza zamówienia, a także słabą jakość odbitek wynikająca z niskiej jakości przesłanych plików.

7. Wszelkie reklamacje dotyczące wykonywanych odbitek należy składać pisemnie na adres właściciela serwisu (patrz pkt.1) z dopiskiem "STUDIO SIKORA - reklamacja" lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: studio@remigiuszsikora.pl w terminie 3 dni od daty otrzymania przesyłki. Reklamację należy złożyć dołączając kopię dokumentu sprzedaży (faktury lub paragonu). Reklamacje będą rozpatrywane w możliwie najszybszym terminie.

8. APP Agencja Pro Press jako jedyny właściciel serwisu, gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazanych przez Zamawiającego oraz wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z realizację zamówienia. Dane te nie będą przekazywane przez APP Agencję Pro Press innym podmiotom. Gwarantujemy również, że pliki graficzne przesłane w celu wykonania odbitek nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu, czego gwarancją jest dobre imię naszej firmy oraz zaufanie jakim od lat obdarzają nasi klienci. Pliki graficzne zostają usunięte z serwera oraz z dyków twardych w terminie maksymalnie 2 tygodnie od daty wykonania zlecenia.

9. Serwis STUDIO SIKORA  zastrzega sobie prawo do odrzucenia zlecenia bez podania przyczyny, a decyzja ta jest ostateczna i niepodważalna. Serwis STUDIO SIKORA rozważy w szczególności, czy zlecenie nie zawiera treści obelżywych, zniesławiających lub w inny sposób naruszających dobra osobiste osób trzecich, a także czy zlecenie nie narusza praw autorskich i im pokrewnych oraz czy zlecenie nie jest sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

Nie będą realizowane zlecenia:

- zawierające jakąkolwiek formę przemocy, profanacji, pornografii;

- sprzeczne z obowiązującym prawodastwem;

- mogące naruszyc prywatne lub publiczne prawa oraz prawa autorskie bez zgody autorów i osób (lub ich rodziców lub prawnych opiekunów), których osoba znajduje się w zamawianych materiałach;

- wysyłane anonimowo i z błędnymi danymi.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory będą załatwiane polubownie.

 

REGULAMIN SESJI FOTOGRAFICZNEJ

 

  1. Regulamin określa warunki wykonania usługi – sesja fotograficzna

  2. Osoba zamawiająca usługę – Klient, osoba wykonująca usługę -  fotograf.

  3. Z usługi – sesja fotograficzna- mogą skorzystać Klienci pełnoletni, lub niepełnoletni za zgodą opiekunów prawnych, którzy zaakceptują regulamin.

  4. Klient sam wykonuje makijaż, i decyduje w jakim wystąpi stroju i fryzurze.

  5. Po sesji Klient wspólnie z fotografem wybiera zdjęcia do obróbki i druku.

  6. Klient otrzymuje tylko zdjęcia, które zaakceptował i za które zapłacił, nie ma możliwości otrzymania surowych nieobrobionych plików

 

 

 

 

 

 

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

 
Itero
Itero
Itero
Itero
Itero